Med hänvisning till regeringens rekommendationer och pandemin inhiberas vintertävlingen 22.3. Även alla grupper håller paus med träningarna t.o.m 31.3, då situationen utvärderas på nytt.